Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Văn bản Pháp Quy

Loại văn bảnSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT27/12/2018SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ download
Thông tư 72/2017/TT-BTC17/07/2017QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. download
Quyết định 152/VPUBND-ĐTXD21/02/2019V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. download
Thông tư 11/2018/TT-BNV14/09/2018THÔNG TƯ 11/2018/TT-BNV BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH download
Thông tư 09/2018/TT-BXD15/11/2018THÔNG TƯ 09/2018/TT-BXD VỀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY KHOAN, MÁY ÉP CỌC, ĐÓNG CỌC SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH download
Nghị định 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ download
Nghị định 161/2018/NĐ-CP29/11/2018 NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP download
Thông báo 915/TB-QLDA24/10/2018Kế hoạch thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. download
Trang 1 / 7 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 Kế tiếp