Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Thông báo mời thầu

 • Thông báo mời thầu Hàng hóa, số TBMT: 20190234043

  Thông báo mời thầu Hàng hóa, số TBMT: 20190234043

  Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho ngành Điều dưỡng (theo Danh mục thiết bị được phê duyệt tại Quyết định số 1196/QĐ-UBND.HC ngày 03/10/2018 của UBND Tỉnh) Thuộc dự án: Đổi mới và nâng...
 • Thông báo mời thầu Xây lắp, số TBMT: 20190210232

  Thông báo mời thầu Xây lắp, số TBMT: 20190210232

  Gói thầu số 5: Thi công xây dựng Công trình, bao gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong nhà, thiết bị PCCC; các hạng mục phụ; hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (bao gồm chi phí: xây dựng, hạng mục chung)...
 • Thông báo mời thầu Tư vấn, số TBMT: 20190156517

  Thông báo mời thầu Tư vấn, số TBMT: 20190156517

  Gói thầu số 2: Lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc dự án Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến...