Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Giới thiệu

Thông tin ban lãnh đạo

Đăng lúc: 6/20/2016 3679 Đã xem

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Di động

Điện thoại cơ quan

Email

1

 Ông: Hà Phước Xương

Giám đốc

0903.686016

02773.874.277

 hpxuong@gmail.com

2

 Ông: Trương Ngọc Khiết

P.Giám đốc

0913.601482

02773.874.523

 truongngockhiet@gmail.com

3 

 Ông: Trần Anh Tuấn

P.Giám đốc

0913.946059

02773.854.931

 tanhtuandt@gmail.com

4

 Ông: Trịnh Văn Dẫn

Trưởng phòng HCQT

0943.448855

02773.874.276

 Trinhdan1976@gmail.com

5 

 Ông: Nguyễn Văn Út

Trưởng phòng KTQLCL

01225676733

02773.876.306

 Vanut36@gmail.com

6

 Ông: Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng phòng KHTH

0918.341213

02773.874.275

 Thanhlam11830@gmail.com

 

 

Bài viết liên quan