Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Tin của Ban QLDA

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

Đăng lúc: 1/22/2019 2649 Đã xem

Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và tổng kết công tác năm 2018 – triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/12/2018 tại Hội trường Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

Tại Hội nghị, Đ/c Mai Chánh Trực thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Trong năm 2018 vừa qua, với tinh thần làm việc nhiệt tình, tích cực, vượt qua mọi khó khăn và đoàn kết của toàn thể CBCCVC đã góp phần lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng tổ chức, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, trau dồi đạo đức cách mạng và học tập các Nghị quyết của Đảng cho cán bộ được tiến hành thường xuyên, kịp thời đã góp phần nâng cao năng lực, đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc phối hợp với các Sở, ban, ngành luôn được thực hiện kịp thời, công tác tham mưu cho UBND tỉnh và các Sở, ngành được quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả, khả thi của các đề xuất. Từ đó, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần được khắc phục trong năm tới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019; Báo cáo đánh giá tổng kết trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các phòng Hành chính quản trị, phòng Kỹ thuật quản lý chất lượng, phòng Kế hoạch tổng hợp, các ý kiến góp ý của cán bộ công chức, viên chức. 

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp năm 2018. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, của Ban Giám đốc cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Một số hình ảnh của Hội nghị.

 

Đ/c Trịnh Văn Dẫn Trưởng Phòng HCQT Báo cáo đánh giá tổng kết trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Hà Phước Xương – Giám đốc Ban QLDA trả lời một số ý kiến trong Hội nghị

Đ/c Hà Phước Xương trao bằng khen cho tập thể Phòng Hành Chính Quản Trị, Phòng Kỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng, Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp.

Các cá nhận đạt thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018

Trao Giấy khen các cá nhận đạt thành tích Lao động tiên tiến năm 2018

 

Bài viết liên quan