Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Tin của Ban QLDA

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Đăng lúc: 1/11/2018 2750 Đã xem

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

-----

Sáng ngày 28/12/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 và tổng kết công tác năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Hôi nghị đã lắng nghe ông Lê Văn Lẫm (Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở) trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Trong năm 2017, Công đoàn cơ sở luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn luôn kết hợp với chính quyền thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT cho CĐV và người lao động.

Công đoàn luôn thực hiện tốt các chế độ như thăm hỏi đau ốm, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, khen thưởng, chuyển xếp lương, nâng ngạch, bảo hộ lao động. Vận động cán bộ viên chức cơ quan tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo do Công đoàn cấp trên phát động.

Công đoàn cơ sở phối hợp cùng với chính quyền đã tiến hành Hội nghị CBVC thường niên năm 2017, tham mưu xây dựng ban hành nội quy, quy chế cơ quan, quy chế làm việc giữa Ban chấp hành công đoàn với Lãnh đạo đơn vị.

Ban Chấp hành CĐCS đã phát huy sức mạnh của tập thể, tinh thần trách nhiệm, các thành viên BCH luôn đoàn kết, thống nhất và thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong Hội nghị:

Tập thể CCVC Ban QLDA đầu tư XDCT Dân dụng và Công nghiệp

Đ/c Trịnh Văn Dẫn Trưởng Phòng HCQT Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Lê Văn Lẫm Phó Chủ tịch CĐCS Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước năm 2017

Các cá nhận đạt thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Trao Giấy khen các cá nhận đạt thành tích Lao động tiên tiến năm 2017

Trao danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2017

Bài viết liên quan