Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Đăng lúc: 6/20/2016 3281 Đã xem

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Thực hiện tư vấn xây dựng, tư vấn quản lý, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình các dự án theo hợp đồng và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị gồm:

1. Ông Hà Phước Xương - Giám đốc

2. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc

3. Ông Trương Ngọc Khiết - Phó Giám đốc

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trãi kinh phí, tự quyết định biên chế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: số 45 Lô B-Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 874.276 - Fax: 02773. 873.722

Email: qldadongthap@gmail.com

 

 

 

Bài viết liên quan