Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Tin tổng hợp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc tại Đồng Tháp

Đăng lúc: 9/18/2018 2449 Đã xem
Sáng ngày 17/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu tiếp đoàn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp có 01 Trường Chính trị và 12 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã mở 10 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 800 học viên, 06 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính với trên 400 học viên, 11 lớp bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương với 800 học viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn mở các lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã v.v..

Hiện còn 03 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện chưa được bố trí đủ biên chế, cơ sở vật chất xuống cấp; một số chương trình giảng dạy còn nặng về lý luận, giáo trình chậm đổi mới.

Do đó, tỉnh đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tính thực tiễn cho bài giảng; cập nhật chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức xã v.v..

Các kiến nghị của tỉnh được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận để tổng hợp vào Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị mà Bộ này đang xây dựng.

Ông Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị tỉnh quan tâm thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, đổi mới cơ chế tài chính tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, sắp xếp hoạt động của các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Sa Đéc để tìm hiểu về tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo phân cấp, biên soạn chương trình, tài liệu theo thẩm quyền được giao v.v..

Theo Như Ý - Công thông tin điện tử Đồng Tháp

Bài viết liên quan