Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Tin tổng hợp

Nhân sự các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Đăng lúc: 2/7/2017 4257 Đã xem

Chiều ngày 03/02/2017, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Ban Quản lý dự án: Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh

Các Ban quản lý dự án này đều trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được tổ chức lại từ Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp thành lập từ việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về cán bộ lãnh đạo, ông Hà Phước Xương giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, các Phó Giám đốc gồm: ông Trương Ngọc Khiết, ông Trần Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Đức Huy, ông Huỳnh Văn Vinh và ông Hồ Vĩnh Quan giữ chức Phó Giám đốc.

Uỷ ban nhân dân tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nhiều – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Nguyễn Thành Hiệu giữ chức Phó Giám đốc. Ông Châu Văn Dưỡng – Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp và ông Trần Ngọc Liên – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp sắp tới sẽ nghỉ hưu.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đề nghị lãnh đạo các Ban Quản lý phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các Ban quản lý với các Sở chuyên ngành; kiện toàn lại tổ chức nhân sự, làm tốt công tác quyết toán và bàn giao công trình v.v..


theo Nguyệt Ánh-Cổng Thông Tin Điện Tử Đồng Tháp 

Bài viết liên quan